Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gromnik
Nadleśnictwo Gromnik
(014) 651 42 05; 651 50 81
Regon: 350545576, NIP: 873-020-86-39

ul. Generała Andersa 1

33-180 Gromnik

Numer konta bankowego: 12 2030 0045 1110 0000 0084 0200

Nadleśniczy
mgr inż. Eugeniusz Piech
wew. 322
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Grzegorz Wojtanowski
wew. 327
Główny Księgowy
mgr Lucyna Truchan
wew. 323
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Stanisław Nosek
wew. 325
Sekretarz Nadleśnictwa
mgr Katarzyna Szczecina
wew. 328
Inspektor Ochrony Danych
Sebastian Strzech

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Tadeusz Kukulski
St. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: wew. 331
mgr inż. Krzysztof Lonc
St. Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: wew. 332
mgr inż. Piotr Pogoda
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: wew. 324
Władysława Bajorek
Specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: wew. 339

Dział Finansowo- Księgowy

Ada Wójcik
Starsza Księgowa
Tel.: wew. 326
inż. Agnieszka Naklicka
Księgowa
Tel.: wew. 329

Dział Sekretarza

Małgorzata Murczek
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: wew. 330
Paweł Myszor
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: wew. 335

Posterunek Staży Leśnej

Marek Gasiciel
Komendant
Tel.: wew. 333
mgr inż. Michał Jakubowski
Strażnik Leśny
Tel.: wew. 333