Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne na terenie Nadleśnictwa Gromnik

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego.

 

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gromnik@krakow.lasy.gov.pl.