Obiekty edukacyjne

Edukacja leśna to jedno z podstawowych zadań realizowanych obecnie przez Lasy Państwowe a wynikających z założeń Polityki Leśnej Państwa i przyjętych "Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych".