Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP certyfikaty.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu.

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

-  standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;

-  system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;

-  zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certfikat PEFC nr CSL/723/2014 ważny od 12.11.2014 do 11.11.2017 r.

resources-to-get


Certyfikat FSC

Logo FSC jest znakiem prawnie chronionym. Każde jego użycie wymaga autoryzacji. Posługiwanie się logo FSC przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt. Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat. Później cała procedura jest powtarzana. Daje to gwarancję ciągłego utrzymywania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej.

Możliwość użycia logo certyfikatu pozwala klientowi wybierać produkty pochodzące z lasów certyfikowanych, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska. Obecnie wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna posługuje się logo FSC. Jeśli stan środowiska naturalnego nie jest komuś obojętny, warto zwracać na to uwagę przy wyborze produktu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065 ważny od 02.12.2013 do 01.12.2018 r.