Lista aktualności Lista aktualności

Narada z zakresu szkodnictwa leśnego za rok 2017

W dniu 2 marca 2018 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gromnik odbyła się coroczna narada poświęcona problematyce szkodnictwa leśnego.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele organów ścigania, wśród nich:  Prokurator Jacek Świerczek – z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, sierżant szt. Tomasz Kalisz KMp Tarnów Wydział Prewencji, sierżant szt.Robert Topolski – KP-Tarnów Zachód, asp. sztab. Janusz Buratowski–dzielnicowy KP Tuchów, asp. Wojciech Gryzło – dzielnicowy KP Tarnów , asp.szt. Łukasz Czeluśniak – Komendant Komisariatu Policji w Ciężkowicach, asp. Waldemar Kopek -  Dzielnicowy Komisariatu Policji Ciężkowice, leśniczowie, podleśniczowie i specjaliści ds. lasów niepaństwowych oraz służba leśna biura  Nadleśnictwa Gromnik.

Komendant Posterunku Straży Leśnej  Marek Gasiciel  przedstawił szkodnictwo leśne jakie miało miejsce na terenie nadleśnictwa w 2017 roku, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów szkodnictwa leśnego jakimi są; bezprawne korzystanie z lasu, kradzieże drewna, kradzieże i zniszczenie mienia, kłusownictwo. Podsumował wyniki kontroli drewna, akcji specjalnych oraz opisał działania podjęte w 2017 roku w ramach współpracy z Prokuraturą i Policją. Następnie, Strażnik leśny – Michał Jakubowski przedstawił przesłaną przez Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Ochrony Mienia i Obronności w RDLP w Krakowie prezentację -  „Szkodnictwo Leśne na terenie RDLP w Krakowie w latach 1991-2017”

Po przedstawieniu w/w prezentacji Nadleśniczy Eugeniusz Piech podziękował prelegentom oraz, otworzył dyskusję na temat przedstawionych zagadnień. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał  Prokurator Jacek Świerczek, odniósł się do ilości kradzieży stwierdzając iż przypadków kradzieży jest coraz mniej, nie jest to taka ilość jak przed dwudziestu laty, następnie głos  zabrał Komendant KP Ciężkowice Pan Łukasz Czeluśniak  który podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, oraz wyraził chęć dalszej współpracy, oraz zachęcił do korzystania z nowego narzędzia zgłaszania łamania prawa jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń” po krótce omówił proces zgłaszania, oraz weryfikacji przez Policję. Zaprezentowano działanie aplikacji w środowisku multimedialnym. Na koniec Policjanci zgodnie stwierdzili iż są otwarci na wspólne działania ze strażą leśną.

Na zakończenie Nadleśniczy podziękował za dotychczasową współpracę z Prokuraturą i Policją. Na tym naradę zakończono.