Lista aktualności Lista aktualności

Funkcje lasu

Ustawowym obowiązkiem PGL LP jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej ukierunkowanej na zachowanie trwałości lasów oraz powiększanie zasobów leśnych i ciągłości ich wielostronnego użytkowania

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje:

a) Funkcje przyrodnicze wyrażające się m.in. korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, regulację obiegu wody, przeciwdziałanie lawinom, powodziom i osuwiskom

b) Funkcje społeczne które kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla całego społeczeństwa. Rozwój edukacji ekologicznej oraz szeroka oferta turystyczna skierowana do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

c) Funkcje produkcyjne polegające na zdolności do odnawialnej produkcji biomasy, przede wszystkim drewna i użytków ubocznych, a także prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej.