Lista aktualności Lista aktualności

V Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Drzewa i krzewy Polski”

V Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Drzewa i krzewy Polski” dla szkół podstawowych zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach odbył się 26 maja 2017 r.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali:   

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Jan Kosiorowski             Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak                                                                       Burmistrz Gminy Ciężkowice – Zbigniew Jurkiewicz                                                                

W przyrodniczej rywalizacji, ze  znajomości gatunków drzew i krzewów naszych lasów oraz rozpoznawania przygotowanych okazów, uczestniczyło 14 szkół: Bistuszowa, Bogoniowice, Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice,  Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Siekierczyna, Stróże,  Zakliczyn.   Szkoły reprezentowane były przez 28 uczniów klas IV – VI.

W etapie międzygminnym szkoły, tradycyjnie już, rywalizują o najlepszy wynik: uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości, rozpoznawali gatunki drzew i krzewów na przygotowanej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego ze szkoły w Paleśnicy,  rozpoznawali gatunki drzew i krzewów na podstawie przygotowanych zbiorów botanicznych. Trudne zadanie przygotował leśnik, Marek Malinowski – uczniowie otrzymali do rozpoznania 10 pni drzew. Konkurs w dużym stopniu sprawdzał wiedzę praktyczną uczniów, ich zdolności  obserwacyjne i umiejętność współpracy w zespole.

O końcowym  rezultacie i miejscu  poszczególnych szkół zdecydowały indywidualne wyniki uczniów oraz efekty  pracy zespołowej. Poziom zmagań był bardzo wyrównany, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością materiału przewidzianego regulaminem konkursu i niewielką różnicą punktów rozstrzygnęła się rywalizacja  o zwycięstwo w konkursie:

Kategoria: Najlepszy zespół reprezentujący szkołę.                                                                             1 miejsce:     Szkoła Podstawowa w Filipowicach reprezentowana przez Natalię Gębarowską i Filipa  Turczaka     – drużyna uzyskała 150 pkt                                                                                     2 miejsce:     Szkoła Podstawowa w Jastrzębi  reprezentowana przez  Ilonę Musiał i Aleksandrę Baniak  – drużyna uzyskała 147 pkt                                                                                     3 miejsce:     Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach    reprezentowana przez Danutę Trelę i Damiana Rąpałę  – drużyna uzyskała 135  pkt                                                                                         Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Paleśnicy.  

 Kategoria: Najlepszy uczestnik konkursu.                                                                                

 1 miejsce: Ilona Musiał  -  Szkoła Podstawowa w Jastrzębi  - 44 pkt na 50 pkt max                      2 miejsce : Aleksandra Baniak  – Szkoła Podstawowa w Jastrzębi  – 41  pkt                               3 miejsce : Natalia Gębarowska  – Szkoła Podstawowa w Filipowicach – 40 pkt ; o trzecie miejsce przeprowadzono dogrywkę ponieważ 2 uczestników w teście uzyskało ten sam wynik. Dogrywka wyłoniła ostatecznie laureata 3 miejsca.           

Nadleśnictwo Gromnik ufundowało atrakcyjne nagrody dla uczniów, a także każdy uczestnik konkursu otrzymał sadzonkę drzewka i pamiątkowy dyplom. Nie zapomniano też o poczęstunku dla wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych gości. Nagrody w konkursie  wręczali: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie  Jan Kosiorowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Eugeniusz Piech,  Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak, w imieniu  Burmistrza Gminy Ciężkowice – Sekretarz Gminy , Dyrektor ZSP w Paleśnicy  Agnieszka Pomikło, Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach Pan Wojciech Sanek. Wiele starań w przygotowanie    i organizację konkursu włożył,  reprezentujący  Nadleśnictwo  Gromnik,  Marek Malinowski, który przewodniczył Komisji Konkursowej.

Zespół Szkół  w Paleśnicy przygotował część konkursową, a  nad jej przebiegiem czuwały nauczycielki: Krystyna Michałek i Anna Moj - szkolny koordynator konkursu.

Zespół Szkół w Paleśnicy dziękuje Nadleśnictwu Gromnik  za merytoryczny patronat nad konkursem, atrakcyjne nagrody i wsparcie organizacyjne oraz  Dyrektorowi Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach wraz z pracownikami  za udostępnienie sal i pomoc w przygotowaniu pomieszczeń na potrzeby konkursu.